Vastuuntuntoinen toimija

Paletti Oy ja kestävä kehitys

Paletti Oy sitoutuu toiminnassaan noudattamaan kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja PEFC-standardin periaatteiden mukaisesti. Kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat myös yhteistyökumppaneilla ovat tärkeä osa yrityksen ympäristöpolitiikkaa. Hankinnoissa suositaan ympäristöstandardin mukaisesti sertifioituja tuotteita, joten tiedämme tuotteidemme raaka-aineiden alkuperän.

Paletti Oy on sitoutunut huolehtimaan ympäristövastuistaan kierrätyksen osalta olemalla jäsenenä pakkausmateriaalien ja paperituotteiden kierrätyksestä vastaavissa tuottajayhteisöissä. Tärkeänä osana kierrätystoimintaa on pakkausmateriaalien sekä muun toiminnassa syntyvän materiaalin kierrätys uudelleen käyttöön.

Oman henkilöstön koulutus ympäristöasioissa ja yhteistyö asiakkaiden ja muiden intressiryhmien kanssa tiedon ja kestävän kehityksen käytäntöjen levittämiseksi ovat osa jatkuvaa kehitystyötä.

Ympäristö-, terveys- ja työturvallisuusriskien hallinta on olennainen osa toimintaamme. Huolehdimme, että työskentelyolot perustuvat oikeudenmukaisuuteen ja luottamukseen.

Tuemme hyväntekeväisyysjärjestöjä ja toimimme yhteistyössä niiden kanssa. Paletti Oy toimii aina maakohtaisten lakien ja asetusten puitteissa.